Leve

LEVE IN ALLUMINIO/ACCIAIO, VARI COLORI DISPONIBILI

Leve

Alluminio

 

Alluminio   
 
LEVA ROSSA – RED LEVER
1/4”3/8”1/2”3/4”1”1”1/41”1/22”2”1/23”4”
DREAMLE01/851-RLE01/851-RLE01/851-RLE02/851-RLE02/851-RLE03/851-RLE03/851-RLE04/851-RLE06-RLE06-RLE07-R
FANSLE01/851-RLE01/851-RLE01/851-RLE02/851-RLE02/851-RLE03/851-RLE03/851-RLE04/851-R
COMPACTLE01/851-RLE02/851-RLE02/851-R
HEAVYLE01/851-RLE01/851-RLE02-RLE02-RLE03-RLE03-RLE04-RLE04-RLE06-FS-RLE06-FS-RLE07-R
Serie 110A – 130/ALE01-RLE01-RLE02-RLE02-RLE03-RLE03-RLE03-RLE04-RLE05-RLE06-RLE06-V-R
LEVA NERA – BLACK LEVER
1/4”3/8”1/2”3/4”1”1”1/41”1/22”2”1/23”4”
DREAMLE01/851-NLE01/851-NLE01/851-NLE02/851-NLE02/851-NLE03/851-NLE03/851-NLE04/851-NLE06-NLE06-NLE07-N
FANSLE01/851-NLE01/851-NLE01/851-NLE02/851-NLE02/851-NLE03/851-NLE03/851-NLE04/851-N
COMPACTLE01/851-NLE02/851-NLE02/851-N
HEAVYLE01/851-NLE01/851-NLE02-NLE02-NLE03-NLE03-NLE04-NLE04-NLE06-F5-NLE06-F5-NLE07-N
Serie 110A – 130/ALE01-NLE01-NLE02-NLE02-NLE03-NLE03-NLE03-NLE04-NLE05-NLE06-NLE06-V-N
LEVA BLU – BLUE LEVER
1/4”3/8”1/2”3/4”1”1”1/41”1/22”2”1/23”4”
DREAMLE01/851-BLE01/851-BLE01/851-BLE02/851-BLE02/851-BLE03/851-BLE03/851-BLE04/851-BLE06-BLE06-BLE07-B
FANSLE01/851-BLE01/851-BLE01/851-BLE02/851-BLE02/851-BLE03/851-BLE03/851-BLE04/851-B
COMPACTLE01/851-BLE02/851-BLE02/851-B
HEAVYLE01/851-BLE01/851-BLE02-BLE02-BLE03-BLE03-BLE04-BLE04-BLE06-FS-BLE06-FS-BLE07-B
Serie 110A – 130/ALE01-BLE01-BLE02-BLE02-BLE03-BLE03-BLE03BLE04-BLE05-BLE06-BLE06-V-BLeve

Alluminio – serie 295

Alluminio - serie 295
 
LEVA ROSSA    RED LEVER
DN15DN20DN25DN32DN40DN50DN65DN80DN100
Serie 295LE03-FL-RLE03-FL-RLE04-FL-RLE04-FL-RLE05-FL-RLE05-FL-RLE06-FL-RLE06-FL-RLE07-RLeve

Acciaio

Acciaio
 
LEVA ROSSA – RED LEVER
1/4”3/8”1/2”3/4”1”1”1/41”1/22”2”1/23”4”
DREAMLE01/7703003ALE01/7703003ALE01-PR-ALE01-PR-ALE03/7703003ALE04/7703003ALE04/7703003ALE05/7703003ALE05-PR-ALE06-PR-ALE07-PR-A
FANSLE01/7703003ALE01/7703003ALE01-PR-ALE01-PR-ALE03/7703003ALE04/7703003ALE04/7703003ALE05/7703003A
COMPACTLE01-PR-ALE01-PR-ALE03/7703003A
HEAVYLE01/770LE01/770LE01/680LE01/680LE04/770LE04/770LE05/770LE05/770LE05/680LE06/680LE07/680
LEVA BLU –BLUE LEVER
1/4”3/8”1/2”3/4”1”1”1/41”1/22”2”1/23”4”
DREAMLE01/770BLE01/770BLE01-PLE01-PLE03/770BLE04/770BLE04/770BLE05/770BLE05-PLE06-PLE07-P
FANSLE01/770BLE01/770BLE01-PLE01-PLE03/770BLE04/770BLE04/770BLE05/770B
COMPACTLE01-PLE01-PLE03/770B
HEAVYLE01/770BLE01/770BLE01/680BLE01/680BLE04/770BLE04/770BLE05/770BLE05/770BLE05-PLE06-PLE07-P
LEVA NERA – BLACK LEVER
1/4”3/8”1/2”3/4”1”1”1/41”1/22”2”1/23”4”
670LE01/770NLE01/770NLE01/680NLE01/680NLE04/770N
LEVA BIANCA – WHITE LEVER
1/4”3/8”1/2”3/4”1”1”1/41”1/22”2”1/23”4”
O2LE01/770WLE01/770WLE01/680WLE01/680WLE04/770WLE04/770WLE05/770WLE05/770W
LEVA VERDE – GREEN LEVER
1/4”3/8”1/2”3/4”1”1”1/41”1/22”2”1/23”4”
ECOLE01/770V-NFLE01/770V-NFLE01/870VNFLE01/870VNFLE03/770V-NFLE04/770V-NFLE04/770V-NFLE05/870V-NFLeve gas

Acciaio

Acciaio
 
LEVA GIALLA    YELLOW LEVER
1/4”3/8”1/2”3/4”1”1”1/41”1/22”2”1/23”4”
AIRAGASLE01-PG-ALE01-PG-ALE03/770G-ALE03/770G-ALE03-PG-ALE03-PG-ALE04-PG-ALeva/14

Leva rossa in alluminio per saracinesche serie 14 – 14/A.

Leva rossa in alluminio per saracinesche serie 14 - 14/A.
 
CODICE

code

MISURA

size

LE02-LE3/4″ – 1″
LE03-LE1″1/4
LE04-LE1″1/2
LE05-LE2″
LE06-LE2″1/2 – 3″
LE07-LE4″